Dotacja na rozwój małych gospodarstw

100-120 tysięcy na rozwój gospodarstw, których wielkość ekonomiczna jest poniżej 25 000 euro

Nabór wniosków: 11 lipca – 9 sierpnia 2024

O programie

Program jest skierowany do małych gospodarstw rolnych, jest to następca programu znanego z lat ubiegłych czyli Restrukturyzacji małych gospodarstw. Górny próg Wielkości Ekonomicznej został podniesiony do 25 000 euro.

Skorzystanie z Restrukturyzacji małych gospodarstw, Młodego rolnika czy innych programów z PROW w latach ubiegłych nie wyklucza z udziału w Rozwoju małych gospodarstw.

Nabór wniosków:

11 lipca 2024 – 9 sierpnia 2024

a row of thatched roofed houses in a garden
bokeh photography of person carrying soil

Dla kogo?

Dla gospodarstw, których wielkość ekonomiczna jest poniżej 25 000 euro (liczone są uprawy, które zgłosisz w tym roku do dopłat oraz zarejestrowane zwierzęta).

Kwota wsparcia i wymagania

100 000 zł – dla gospodarstw, posiadających zarejestrowane krótkie łańcuchy dostaw w powiatowej weterynarii lub sanepidzie.

120 000 zł – gospodarstwa rozpoczynające działalność w zakresie wprowadzania produktów na rynek w ramach tzw. krótkiego łańcucha dostaw.

Wymagany wkład własny w wysokości 15%. Dotacja jest wypłacana w dwóch ratach: I rata 80%, II rata 20% – zwrot części poniesionych kosztów.

 

person watering plant
green plant on persons hand

Co możesz kupić za pieniądze z dotacji?

Wszystkie otrzymane pieniądze muszą być przeznaczone na inwestycje w środki trwałe takie jak:

nowe maszyny i urządzenia do bieżącej lub przyszłej produkcji rolnej,
inwestycje budowlane oraz związane z nimi remonty,
modernizację oraz wyposażenie budynków gospodarczych i inwentarskich,
wartości niematerialne i prawne.
Za pieniądze z dotacji nie możesz kupić ziemi, zwierząt, plantacji wieloletnich ani środków do produkcji.

Formularz kontaktowy

Jeżeli chcesz otrzymać dotację wypełnij formularz kontaktowy znajdujący się poniżej.

Nasi doradcy skontaktują się z Tobą telefonicznie w ciągu 48 godzin.

Inne dotacje dla rolnictwa