Dotacja na Przemysł 4.0 Cyfryzacja Małopolska

Bezzwrotne dotacje na wdrożenie rozwiązań z zakresu robotyzacji
i cyfryzacji w małopolskich przedsiębiorstwach

O programie

Działanie 1.11 Rozwój MŚP w obszarze cyfryzacji i Przemysłu 4.0 to instrument oferujący bezzwrotne dotacje na wdrożenie rozwiązań z zakresu robotyzacji i cyfryzacji w małopolskich przedsiębiorstwach.

Jaka jest forma i wysokość dofinansowania?

Intensywność wsparcia  do 80% kosztów netto inwestycji w ramach pomocy de minimis lub do 60% w ramach pomocy regionalnej dla mikro i małych przedsiębiorstw.

Maksymalna wartość projektu netto: 3 mln PLN.

a glowing light bulb in a dark room
a close up of a keyboard with a blurry background

Dla kogo i na co?

  • Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z województwa małopolskiego.

 

  • Na wdrożenie rozwiązań w zakresie cyfryzacji i Przemysłu 4.0.

 

Dofinansowanie będzie można przeznaczyć w szczególności na zakup automatów i robotów przemysłowych, zaawansowanych rozwiązań cyfrowych i oprogramowania (Big Data, sztuczna inteligencja, M2M, IoT), sprzętu IT i komputerowego.

Jakie są kluczowe wymagania?

  • Realizacja projektu na terenie województwa małopolskiego.
  • Wdrożenie rozwiązań robotycznych/cyfrowych o specjalistycznym charakterze. Zwykłe oprogramowanie biurowe, księgowe, systemy operacyjne nie będą kwalifikowały się do objęcia wsparciem.
  • Działania realizowane w ramach projektu muszą wynikać z planu transformacji cyfrowej/w kierunku Przemysłu 4.0. Opracowanie planu transformacji cyfrowej następuje przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Usługa doradcza w zakresie opracowania planu transformacji cyfrowej będzie mogła być zrealizowana przez Europejskie Huby Innowacji Cyfrowych lub inne wyspecjalizowane ośrodki innowacji/ekspertów.
worm's eye-view photography of ceiling

Plan transformacji cyfrowej - Klucz do otrzymania dofinansowania!

Działanie 1.11.A Rozwój MŚP w obszarze cyfryzacji i Przemysłu 4.0 w ramach Programu „Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027” to inicjatywa, która ma na celu przyspieszenie cyfryzacji w małopolskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP). Kluczowym elementem w procesie ubiegania się o dofinansowanie jest opracowanie planu transformacji cyfrowej, dokumentu strategicznego który jest niezbędnym załącznikiem do złożenia wniosku. Opracowanie planu transformacji cyfrowej następuje przed złożeniem wniosku o dofinansowanie i jest niezbędne do ubiegania się o środki w tym konkursie.
Plan transformacji cyfrowej musi zostać sporządzony przez podmiot posiadający stosowne doświadczenie w tego typu doradztwie.
Będzie to audyt przedsiębiorstwa pod kątem możliwości wprowadzania rozwiązań sprzyjających transformacji cyfrowej/automatyzacji. Plan będzie obejmował co najmniej diagnozę dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstwa poprzez audyt technologiczny, ocenę potencjału w tym obszarze oraz wskazanie możliwych do wdrożenia rozwiązań z zakresu transformacji cyfrowej/ w kierunku Przemysłu 4.0. Szczegółowy zakres dokumentu będzie załącznikiem do Regulaminu konkursu, który zostanie opublikowany wraz z ogłoszeniem konkursu, nie później niż 29 grudnia 2023r.
Rola planu transformacji cyfrowej
Plan transformacji cyfrowej pełni zasadniczą rolę, gdyż niezbędne będzie jego dołączenie do wniosku o dofinansowanie. Ponadto musi zostać przygotowany przed złożeniem wniosku. Powinien szczegółowo opisywać kierunki cyfryzacji firmy i wdrażania technologii w kierunku Przemysłu 4.0. Jest to rodzaj mapy, która pokazuje konkretne inicjatywy prowadzące do cyfryzacji działalności przedsiębiorstwa.
Wsparcie ekspertów Lexprofit Grupa Doradcza
Lexprofit Grupa Doradcza posiada odpowiednie doświadczenie oraz wysoko wykwalifikowaną kadrę audytorów. Oferuje kompleksowe wsparcie w procesie przygotowania planu transformacji cyfrowej, w tym diagnozę dojrzałości cyfrowej wraz z audytem technologicznym i opracowanie dokumentu strategicznego spełniającego wymogi konkursu. Czas opracowania dokumentu to około 20 roboczodni dlatego jest to ostatni moment na wybór wykonawcy i przygotowanie organizacyjne do przeprowadzenia audytu.
Dla kogo?
Działanie 1.11 programu jest skierowane do MŚP prowadzących działalność na terenie województwa małopolskiego, które chcą wdrożyć nowoczesne technologie cyfrowe, zwiększając swoją konkurencyjność na rynku.
Na co można uzyskać dofinansowanie?
  1. Automatyzacja produkcji: dofinansowanie obejmuje zakup i wdrożenie automatów oraz robotów przemysłowych, które przyczyniają się do zwiększenia efektywności produkcyjnej.
  2. Zaawansowane rozwiązania cyfrowe: wsparcie na zakup i implementację systemów opartych na Big Data, sztucznej inteligencji, Machine to Machine (M2M), oraz Internet of Things (IoT), co pozwala na usprawnienie procesów biznesowych.
  3. Sprzęt IT i komputerowy: inwestycje w nowoczesny sprzęt komputerowy, serwery i urządzenia sieciowe, które są niezbędne do wdrażania nowych technologii.
  4. Wdrożenie rozwiązań robotycznych/cyfrowych o specjalistycznym charakterze. Zwykłe oprogramowanie biurowe, księgowe, systemy operacyjne nie będą kwalifikowały się do objęcia wsparciem.

Formularz kontaktowy

Jeżeli chcesz otrzymać dotację wypełnij formularz kontaktowy znajdujący się poniżej.

Nasi doradcy skontaktują się z Tobą telefonicznie w ciągu 48 godzin.

Inne dotacje dla firm MŚP