Dotacja na Małe Przetwórstwo – Rolnicy

Do 500 000 zł dotacji
na działalność przetwórczą

Planowany nabór wniosków: III kwartał 2024 

O programie

Program realizowany będzie w ramach inwestycji A1.4.1 „Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu” objętej Krajowym Planem Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Planowany nabór wniosków:
III kwartał 2024

Organizowany jest przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

bundle of assorted vegetable lot
bowl of tomatoes served on person hand

Dla kogo?

Program skierowany jest do rolników którzy rozpoczynają lub prowadzą działalność w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury.

Wnioskodawca musi być ubezpieczony w KRUS lub mieć przyznane dopłaty bezpośrednie za rok 2022.

Warunki wsparcia

Wsparcie udzielane będzie w formie refundacji kosztów kwalifikowanych w wysokości:

 • do 70% kosztów – dla lub wnioskodawców poniżej 41 roku życia
 • do 60% kosztów – w przypadku pozostałych wnioskodawców.

 

Maksymalna kwota dofinansowania to 500 000 zł.
Minimalna wysokość wnioskowanej kwoty to 15 000 zł.

Wsparcie wypłacane jest po zrealizowaniu przedsięwzięcia.
Istnieje możliwość wnioskowania o 50% zaliczki.

a wooden shelf filled with lots of jars of food

Koszty kwalifikowane

 1. Budowa, modernizacja lub remont budynków służących do:
  • przetwarzania,
  • przechowywania,
  • przygotowania do sprzedaży
  • wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury.
   
 2. Zakup nowych maszyn i urządzeń służących do:
  • przetwarzania,
  • przechowywania,
  • przygotowania do sprzedaży
  • wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury.
   
 3. Zakupu nowych środków transportu spełniających wymagania techniczne oraz normy niskiej emisji spalin, które są przeznaczone do przewozu:
  • produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury, w tym produktów, których transport powinien odbywać się w szczególnych warunkach, takich jak cysterny, silosy, chłodnie, izotermy, baseny lub zbiorniki do transportu ryb
  • produktów i półproduktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury w procesach technologicznych lub magazynowania, w tym wózków widłowych i podnośników,
  • zwierząt przeznaczonych do uboju;
   
 4. Zakupu nowych, ruchomych punktów sprzedaży, spełniających wymagania techniczne oraz normy niskiej emisji spalin;
 5.  
 6. Budowa, w tym rozbudowa, przebudowa lub remont połączony z modernizacją infrastruktury i urządzeń do:
  • składowania i zagospodarowania odpadów,
  • oczyszczalni ścieków, biogazowni,
  • systemów fotowoltaicznych,
  • słonecznych systemów grzewczych,
  • instalacji odzysku ciepła,
  • pomp ciepła,
  • kotłów i pieców na biomasę
   
 7. Zakup nowych terminali płatniczych, sprzętu komputerowego, oprogramowania, utrzymanie i budowa strony internetowej.

 8. Koszty ogólne, bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją przedsięwzięcia.

Formularz kontaktowy

Jeżeli chcesz otrzymać dotację wypełnij formularz kontaktowy znajdujący się poniżej.

Nasi doradcy skontaktują się z Tobą telefonicznie w ciągu 48 godzin.

Inne dotacje dla rolnictwa