Dotacja dla branży HoReCa

Program jest otwarty dla MŚP z całej Polski, które prowadzą działalność w sektorach takich jak hotelarstwo, gastronomia, turystyka czy kultura.

O programie

Na pozyskanie dotacji mają szansę przede wszystkim takie przedsiębiorstwa, które zakładają wprowadzenie nowych lub ulepszonych produktów i usług oraz takie, które gotowe są do natychmiastowej realizacji projektu i posiadające odpowiednie zezwolenia.

Okres realizacji inwestycji nie będzie mógł być dłuższy niż 12 miesięcy a inwestycja będzie musiała się zakończyć do 31 stycznia 2026 roku.

Rekrutacją projektów zajmą się określeni operatorzy, którzy zostaną wybrani w konkursie dla każdego województwa.

woman in front on brown dining table and chairs inside building
man in white top standing next to table

Dla kogo?

Program ten, adresowany do firm mikro, małych i średnich, skupia się na finansowaniu zmian w produktach, usługach i umiejętnościach pracowników, mających na celu dywersyfikację działalności.

Program jest otwarty dla MŚP z całej Polski, które prowadzą działalność w sektorach takich jak hotelarstwo, gastronomia, turystyka czy kultura.

Działanie A1.2.1. kierowane jest do firm ze wspomnianych branż, które w latach 2020 lub 2021 zanotowały minimum 20 % spadek obrotów – liczony rok do roku – spowodowany pandemią Covid-19 w Polsce oraz posiadają, wymieniony w regulaminie konkursu określony kod Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).

Na co?

Program ma na celu wspieranie projektów, które pomagają firmom w modernizacji ich działalności lub zmianie profilu biznesowego.

Dofinansowanie będzie mogło być przeznaczone na różnorodne inwestycje, w tym na rozbudowę infrastruktury usługowej i produkcyjnej, zakup nowoczesnych maszyn, inicjatywy związane z ekologią i technologiami cyfrowymi. Ponadto na podniesienie kwalifikacji lub przekwalifikowanie pracowników oraz na zakup usług doradczych o charakterze rozwojowym. Szczegółowy katalog kosztów kwalifikowanych zostanie opublikowany w regulaminie naboru, który pojawi się w momencie ogłoszenia dokładnego terminu naboru. 

people working near desk
man in black shirt standing beside counter

Wysokość pomocy

Pomoc ma charakter bezzwrotnych dotacji w postaci pomocy de minimis, zatem nie można przekroczyć limitu pomocy de minimis (300 tys. euro w ciągu 3 lat).

Maksymalny poziom dofinansowania wyniesie 90%, a maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych inwestycji netto wyniesie 600 tys. złotych. Wobec czego maksymalny poziom dotacji wyniesie 540 tys. złotych na jednego beneficjenta.

Wsparcie będzie udzielane w formie refundacji, a wnioskujący będzie mógł ubiegać się o wypłatę zaliczki.

Formularz kontaktowy

Jeżeli chcesz otrzymać dotację wypełnij formularz kontaktowy znajdujący się poniżej.

Nasi doradcy skontaktują się z Tobą telefonicznie w ciągu 48 godzin.

Inne dotacje dla firm MŚP