Dotacja dla młodego rolnika

200 000 złotych bezzwrotnej premii dla młodych rolników rozpoczynających swoją działalność rolniczą.

Nabór wniosków: 5 czerwca – 5 sierpnia 2024

O programie

Program Premie dla młodych rolników to bezzwrotna premia w wysokości 200 000 zł wypłacana w 2 ratach:

I rata – 140 000 zł
II rata – 60 000 zł

Co najmniej 70% środków musi być przeznaczone na zakup środków trwałych takich jak:
• nowe maszyny i urządzenia;
• grunty rolne;
• zwierzęta do stada podstawowego;
• inwestycje budowlane, remonty, modernizacje

Pozostałe 30% środków można przeznaczyć na środki do produkcji takie jak:
• paliwo rolnicze;
• środki ochrony roślin;
• nawozy mineralne lub organiczne;
• pasze dla zwierząt;
• pozostałe środki do produkcji rolnej

man holding beetroots during daytime
man in white shirt planting at daytime

Dla kogo?

1. Nie ukończyłeś/łaś 41 roku życia.

2. Nie rozpocząłeś/łaś działalności rolniczej wcześniej niż 24 miesiące przed złożeniem wniosku.

Rozpoczęcie działalności rolniczej to:
• nabycie i zarejestrowanie zwierząt gospodarskich
• złożenie wniosku o płatności bezpośrednie
• skorzystanie z pomocy finansowej w ramach PROW
• prowadzenie działu specjalnego produkcji rolnej
• ubezpieczenie w KRUS jako rolnik

3. Nie korzystałeś/łaś w latach poprzednich z programu Premie dla młodych rolników.

Jeśli nie spełniasz co najmniej jednego z powyższych warunków, nie możesz pozyskać Premii dla młodych rolników

Zmiany w programie

Najważniejsze zmiany w programie Premie dla młodych rolników w ramach Wspólnej Polityki Rolnej 2023-27

1. Kwota pomocy została zwiększona ze 150 000 zł do 200 000 zł

2. Brak obowiązku przechodzenia na KRUS.

Po otrzymaniu pozytywnej decyzji o przyznaniu środków młody rolnik nie będzie miał obowiązku ubezpieczenia w KRUS.

Młody rolnik będzie mógł jednocześnie pracować na etacie i prowadzić gospodarstwo.

man standing on garden during daytime

Formularz kontaktowy

Jeżeli chcesz otrzymać dotację wypełnij formularz kontaktowy znajdujący się poniżej.

Nasi doradcy skontaktują się z Tobą telefonicznie w ciągu 48 godzin.

Inne dotacje dla rolnictwa