Dotacja na modernizację dużych gospodarstw – Rolnicy

Inwestycje w gospodarstwach zwiększające konkurencyjność

Nabór wniosków: 5 września 2024 – 11 października 2024

O programie

Celem interwencji jest zwiększenie zorientowania na rynek i konkurencyjność gospodarstw poprzez:

– racjonalizację technologii produkcji,

– wprowadzenie nowoczesnych, w tym cyfrowych, technologii lub innowacji,

– zmianę profilu produkcji,

– zwiększenie wartości dodanej produktu.

Nabór: 5 września 2024 – 11 października 2024
yellow and black heavy equipment on green field during daytime
two trucks on plant field

Dla kogo?

O pomoc w programie „Inwestycje w gospodarstwach zwiększające konkurencyjność” może ubiegać się każdy kto prowadzi działalność rolniczą, a wielkość ekonomiczna wynosi co najmniej 25 tys euro lecz nie więcej niż 250 tysięcy euro z której uzyskuje roczny przychód (z ostatnich 12 miesięcy) ze sprzedaży w wysokości minimum:

– 75 000 zł w przypadku obszaru A,C oraz D

– 45 000 zł w przypadku obszaru B – tylko dla gospodarstw prowadzących produkcję ekologiczną.

Kwota wsparcia

65% – kosztów operacji kwalifikujących się do wsparcia w przypadku rolników, którzy mają nie więcej niż 40 lat lub realizują operację w gospodarstwie prowadzącym działalność ekologiczną;

45% – tych kosztów w przypadku pozostałych operacji.

– Maksymalna wysokość pomocy:

1 mln zł – w przypadku operacji:

w obszarze B – polegających na budowie lub modernizacji budynków lub budowli służących do produkcji ekologicznej z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, oraz

w obszarze C – polegających na budowie lub modernizacji przechowalni.

300 tys. zł – w przypadku pozostałych operacji realizowanych w obszarach A, B, C i D.

green leafed plants during daytime
grass field

Wymagania

– Posiadanie odpowiedniego udokumentowanego przychodu

– Wartość ekonomiczna między 25.000 euro a 250.000 euro.

Co możesz kupić za pieniądze z dotacji?

W ramach tej interwencji możliwe będą operacje w czterech obszarach:

Obszar A

Operacje dotyczące produkcji zwierzęcej polegające na:

  • stosowaniu rozwiązań rolnictwa precyzyjnego w budynkach lub budowlach służących do produkcji zwierzęcej, np. system do monitoringu stada, wraz z oprogramowaniem oraz dozownikami pokarmu w zależności od zapotrzebowania, roboty paszowe, wózki paszowe.

Obszar B

  • Operacje w gospodarstwach prowadzących produkcję ekologiczną polegające na:
    budowie lub modernizacji budynków lub budowli służących do produkcji ekologicznej z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, w tym również w miarę możliwości ograniczających szkodliwy wpływ rolnictwa na środowisko, energooszczędnych, niskoemisyjnych (wraz z wyposażeniem tych obiektów), operacje polegające na budowie lub modernizacji budynków lub budowli do utrzymywania zwierząt gospodarskich muszą zakładać wyłącznie bezuwięziowe utrzymanie zwierząt,
  • stosowaniu rozwiązań rolnictwa precyzyjnego, w tym w budynkach lub budowlach służących do produkcji ekologicznej, zapewnieniu wybiegów oraz pastwisk dla zwierząt, w tym z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań, zwiększaniu dochodowości produkcji poprzez bezpieczne dla konsumenta i efektywne przedłużanie trwałości produktów, przechowalnictwo oraz lepsze przygotowanie do sprzedaży (w tym bezpośredniej), w tym operacje polegające na budowie lub modernizacji budynków lub budowli lub zakupie sprzętu do: przygotowywania, przechowywania, czyszczenia, sortowania, kalibrowania, konfekcjonowania produktów rolnych,
  • zakupie lub leasingu, zakończonego przeniesieniem prawa
  • własności, nowych maszyn, urządzeń, wyposażenia do ekologicznej produkcji rolnej,
  • budowie albo zakupie elementów infrastruktury technicznej wpływających bezpośrednio na warunki prowadzenia działalności rolniczej np. Wszelkie inwestycje w sprzęt oraz budynki w gospodarstwach ekologicznych służące rozwojowi produkcji ekologicznej.

Obszar C

Operacje dotyczące produkcji rolnej prowadzonej w gospodarstwie polegające na:

  • zwiększaniu dochodowości produkcji poprzez bezpieczne dla konsumenta i efektywne przedłużanie trwałości produktów, przechowalnictwo oraz lepsze przygotowanie do sprzedaży (w tym sprzedaży bezpośredniej) poprzez budowę lub modernizację budynków lub budowli lub zakup sprzętu do: przygotowywania, przechowywania, czyszczenia, sortowania, kalibrowania, konfekcjonowania produktów rolnych np. Silosy, magazyny. chłodnie, sortownie.

Pomoc przyznaje się na operacje dotyczące wyłącznie nieprzetworzonych produktów rolnych wyprodukowanych wgospodarstwie z przeznaczeniem do spożycia przez ludzi.

Obszar D

Operacje dotyczące produkcji roślinnej polegające na zakupie lub leasingu maszyn do zbioru, np. Maszyny do zbioru roślin okopowych, warzyw, owoców, ziół, roślin włóknistych.

Ważne!

Inwestycje budowalne mogą być realizowane na gruntach własnościowych jeśli bierzesz udział w Rozwoju Małych Gospodarstw, nie możesz brać udział w tej dotacji dopóki nie zrealizujesz biznesplanu.

Nie są wspierane inwestycje w zakresie chowu drobiu chyba, że ekologicznego lub inwestycja ma przynieść zmianę z chowu konwencjonalnego na ekologiczny.

  • Budowa lub modernizacja budynków powinna zakładać wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz rozwiązań, które ograniczają emisję gazów cieplarnianych.

Formularz kontaktowy

Jeżeli chcesz otrzymać dotację wypełnij formularz kontaktowy znajdujący się poniżej.

Nasi doradcy skontaktują się z Tobą telefonicznie w ciągu 48 godzin.

Inne dotacje dla rolnictwa