Dotacja na OZE – Rolnicy

Inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE i poprawy efektywności energetycznej

Nabór wniosków: 25 stycznia – 23 lutego 2024

O programie

Program ma na celu zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych, właściwe zagospodarowanie odpadów i produktów ubocznych z rolnictwa oraz poprawę efektywności energetycznej.

Inwestycje w instalacje wytwarzające energię mogą służyć wyłącznie zaspokojeniu potrzeb własnych beneficjenta, a zdolności produkcyjne tych instalacji nie mogą przekroczyć łącznego średniego rocznego zużycia energii termicznej i elektrycznej w gospodarstwie.

black solar panels on green grass field during daytime
an aerial view of an airport runway

Koszty kwalifikowane

OBSZAR A

• biogazownie do 50 kW

OBSZAR B

• instalacje produkujące energię z promieniowania słonecznego do 50 kW wraz z magazynami energii i systemami zarządzania energią lub z pompą ciepła

OBSZAR C

Systemy poprawiające efektywność energetyczną budynków gospodarskich służących produkcji rolnej takie jak:

• budowa, przebudowa lub zakup kotłów na biomasę,

• systemy odzyskiwania ciepła (np.: z mleka, z budynków inwentarskich, ściółki, gnojowicy),

• przeszklenia dachowe

• oświetlenie LED,

• termomodernizacja budynków gospodarskich służących do produkcji rolnej

Wysokość wsparcia

Maksymalna wysokość pomocy nie może przekroczyć:

1 500 000 zł – obszar A i B, przy czym na inwestycje związane
z obszarem B nie może przekroczyć 200 000 zł

200 000 zł – obszar C

Rolnik może skorzystać zarówno z obszaru A lub B, lub C.

Maksymalna kwota pomocy łącznie na obszary A i C nie może
przekroczyć 1 700 000 zł, a na obszary B i C 400 000 zł.

Intensywność pomocy wynosi do 65% kosztów kwalifikowanych.

Maksymalna łączna zainstalowana moc urządzeń do produkcji
energii nie może przekroczyć 50 kW.

aerial photography of city building

Formularz kontaktowy

Jeżeli chcesz otrzymać dotację wypełnij formularz kontaktowy znajdujący się poniżej.

Nasi doradcy skontaktują się z Tobą telefonicznie w ciągu 48 godzin.

Inne dotacje dla rolnictwa