Doradztwo Gospodarcze

Doradztwo Gospodarcze

Pragniemy zachęcić Państwa do skorzystania z naszych bogatych doświadczeń menedżerskich w zakresie zarządzania strategicznego, struktur organizacyjnych, systemów motywacyjnych, finansów oraz zastosowania technologii informacyjnych.
Doradztwo gospodarcze to pomoc w wyznaczeniu kierunku rozwoju organizacji. Obejmuje wybór produktów, rynków docelowych i obszarów zainteresowania firmy, organizacji non-profit czy nawet jednostek samorządowych. Efekt naszej pracy może mieć postać sformalizowanej strategii, czyli dokumentu zawierającego diagnozę sytuacji i oparte na niej rekomendacje. Realizujemy zlecenia dotyczące wejścia na rynki zagraniczne takie jak : m.in.: opracowywanie baz danych, selekcję partnerów handlowych, opracowania strategie wejścia na nowe rynki zagraniczne, opracowanie koncepcji wizerunku przedsiębiorstwa oraz plany rozwoju eksportu (modele biznesowe).

Young confident business coach sitting by whiteboard

12+

Lat doświadczenia

Business people and office life
Architects talking in the office

Korzyścią dla Klienta z wykonanych przez nas analiz jest minimalizacja ryzyka i wskazanie nisz rynkowych, a także szans, które firma powinna wykorzystać na danym etapie rozwoju. Analizy takie szczególnie przydatne są np. przed wprowadzeniem nowych produktów, przejęciem innej firmy czy planowanym dokapitalizowaniem własnej. Dzięki świeżemu spojrzeniu naszych konsultantów Twoja firma może swobodnie wkroczyć na nowe obszary działalności i dynamicznie się w nich rozwijać. Doradztwo gospodarcze to także optymalizacja bieżącej działalności firmy tak, aby maksymalnie poprawić jej sprawność działania. Doradztwo to przydaje się zarówno w kryzysie, jak i w czasach lepszych. Na doradztwo operacyjne z naszej strony składa się zawsze analiza funkcjonowania firmy w uzgodnionych z Klientem obszarach, zaprojektowanie nowych rozwiązań mających te obszary usprawnić i nadzór nad wdrożeniem naszych projektów.
Ponadto świadczymy usługi w zakresie otwierania i prowadzenia działalności gospodarczych w krajach takich jak : Wielka Brytania, a także w obrębie Unii Europejskiej oraz w wybranych jurysdykcjach podatkowych na całym świecie. Zapewniamy wysokiej jakości usługi doradcze, których firmy potrzebują przez cały okres prowadzenia działalności.