Joomla Free Template by FatCow Hosting

 DOTACJE UNIJNE

Oferujemy kompleksowe usługi dla przedsiębiorstw, organizacji non-profit, jednostek samorządu terytorialnego oraz osób fizycznych począwszy od analizy planów inwestycyjnych, przez wskazanie najlepszego źródła finansowania i sporządzenie wniosku o dotację wraz z kompletem dokumentów, aż po rozliczenie unijnego projektu.

 FUNDUSZE UNIJNE

Doradzamy, co zrobić, aby zdobyć dofinansowanie z funduszy unijnych na inwestycje w przedsiębiorstwie, innowacje, działalność eksportową, Business to Business i wiele innych gałęzi gospodarki. Z budżetu polityki spójności na lata 2014-2020 Polska otrzyma 82,5 mld euro.

 DOTACJE DLA FIRM

Skutecznie pozyskujemy fundusze unijne, sporządzamy wnioski o dotacje dla firm oraz rozliczamy pozyskane dofinansowanie. Nasze usługi w zakresie kompleksowego doradztwa świadczymy na terenie całego kraju.

DORADZTWO GOSPODARCZE

Pragniemy zachęcić Państwa do skorzystania z naszych bogatych doświadczeń menedżerskich w zakresie zarządzania strategicznego, struktur organizacyjnych, systemów motywacyjnych, finansów oraz zastosowania technologii informacyjnych.

Doradztwo gospodarcze to pomoc w wyznaczeniu kierunku rozwoju organizacji. Obejmuje wybór produktów, rynków docelowych i obszarów zainteresowania firmy, organizacji non-profit czy nawet jednostek samorządowych. Efekt naszej pracy może mieć postać sformalizowanej strategii, czyli dokumentu zawierającego diagnozę sytuacji i oparte na niej rekomendacje. Doradztwo strategiczne może mieć także charakter mniej formalny, ale zawsze oparte jest o dogłębną diagnozę sytuacji, badania rynku oraz uwarunkowań wewnętrznych i prowadzi do zaproponowania optymalnych rozwiązań.

Korzyścią dla Klienta z wykonanych przez nas analiz jest minimalizacja ryzyka i wskazanie nisz rynkowych,
a także szans, które firma powinna wykorzystać na danym etapie rozwoju. Analizy takie szczególnie przydatne są np. przed wprowadzeniem nowych produktów, przejęciem innej firmy czy planowanym dokapitalizowaniem własnej. Dzięki świeżemu spojrzeniu naszych konsultantów Twoja firma może swobodnie wkroczyć na nowe obszary działalności i dynamicznie się w nich rozwijać. Doradztwo gospodarcze to także optymalizacja bieżącej działalności firmy tak, aby maksymalnie poprawić jej sprawność działania. Doradztwo to przydaje się zarówno
w kryzysie, jak i w czasach lepszych. Na doradztwo operacyjne z naszej strony składa się zawsze analiza funkcjonowania firmy w uzgodnionych z Klientem obszarach, zaprojektowanie nowych rozwiązań mających te obszary usprawnić i nadzór nad wdrożeniem naszych projektów.

Ponadto świadczymy usługi w zakresie otwierania i prowadzenia działalności gospodarczych w krajach takich jak : Wielka Brytania,  a także w obrębie Unii Europejskiej oraz w wybranych jurysdykcjach podatkowych na całym świecie. Zapewniamy wysokiej jakości usługi doradcze, których firmy potrzebują przez cały okres prowadzenia działalności.  

Zapraszamy zarówno osoby indywidualne jak również przedsiębiorstwa.

Partnerzy

Artoboros logo.jpgIBI_A.jpgalior nbank.jpgctt-logo.pngelcamino.jpgmbank.pngnd_sound.pngperfekcyjneStrony.png